1396/01/08
معرفی کارکنان اداره کل امور شهری و شوراها

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن داخلی

نام واحد

سمت

1

اسماعیل زعیم

 

 

دفتر اداره کل

معاون

2

احمد کارونی

 

2089

مسئول دفتر

مسئول دفتر

3

نوش آفرین مردانپور

 

 

3089

مسئول دفتر

مسئول دفتر

4

اسداله معتمد

 

2339

املاک

کارشناس مسئول

5

عبدالرحمن هزاریان

 

2268

امور اداری

کارشناس مسئول

6

عزیز موسوی

 

2267

امور اداری

کارشناس

7

لیلا آزادی

 

2267

امور اداری

کارشناس مسئول

8

محمدرضا کوششی

 

2268

امور اداری

کمک کارشناس

9

مژگان صانعی

 

2268

امور اداری

کارشناس

10

سمیره آذرهمایون

 

2384

امور شوراها

رئیس گروه

11

رحمان انتشاری

 

2382

آمار و فن آوری

کارشناس مسئول

12

عبدالوهاب چندکاری

 

2387

آمار و فن آوری

کارشناس

 

           

 

 

                       

14

منا رفیعی

 

2197

آمار و فن آوری

کارشناس

15

پریسا کردزنگنه

 

2200

آموزش

کارشناس

16

علی حسینی

 

2203

 

مسئول پیگیری امور ویژه

 

 

کارشناس

17

فائزه مکوندی

 

2383

حقوقی

کارشناس

18

علی قارونی

 

2369

عمرانی

کارشناس

19

میثم علینژاد

 

2372

عمرانی

کارشناس

20

حمید فاطمی راد

 

2339

مالی

کارشناس مسئول

21

شیما خدادادی

 

2361

مالی املاک

کارشناس

22

فرهاد شبرنگی

 

2361

مالی املاک

کارشناس