بخشنامه ها.

نرم افـزار نقـش

(قوانین شهرداری ها و شوراها)

شامل قوانین، دستورالعمل ها، آئین نامه ها، تصویب نامه ها و فرایندهای کاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها، با قابلیت جستجو بر اساس موضوع و کلیدواژه

 

کاربران اندروید

 

کاربران ios

 

———————

 

———————

مصوبات کارگروه فناوری اطلاعات

———————

الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء

———————

شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی و جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی

———————

دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر

———————

دستورالعمل استفاده از گونه های درختی، درختچه ای و زینتی مناسب در فضای سبز شهری خوزستان

———————

دستورالعمل شناسایی و پلاک کوبی اموال در شهرداریها

———————

دستورالعمل درجه بندی شهرداریهای کشور

———————

خواهر خواندگی شهرها

———————

دستورالعمل مکان یابی و احداث اتاق های مادر و کودک در اماکن عمومی شهر

———————

آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گرد و غبار

———————

آئین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکان محور GNAF

———————

ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

———————

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۹.۰۸.۲۹

———————

نکوداشت هفته شهرداری ها (سال ۱۳۹۹)

———————

آموزش های آتشنشانی:  ایمنی در خودروهای هیبریدی

 

آموزش های آتشنشانی:  گازهای موجود در چاه

 

آموزه های آتشنشانی:  سپیدی و پاکیزگی (seiton)

———————

آموزه های بازآفرینی شهری پایدار

———————

بهسازی و نوسازی مسکن در بازآفرینی شهری پایدار

———————

منابع طبیعی پایدار و اسلام

———————