لیست جامع شهرداریها

ردیف

نام شهـــر

جمعیـــت

(سرشماری ۱۳۹۵)

درجه شهرداری

سال تاسیس شهرداری

تلفن شهرداری

وبسایت شهـرداری

(کلیک کنید)

۱ ابوحمیظه                      ۵,۷۰۲                ۱
۲ اروندکنار                    ۸,۲۸۵                ۶
۳ الوان                    ۷,۸۵۹              ۳
۴ الهایی                    ۸,۰۹۵                ۵
۵ امیدیه                    ۶۱,۹۲۵                ۷
۶ اندیمشک                ۱۳۲,۴۸۳                ۹
۷ اهواز              ۱,۲۲۲,۶۸۰              ۱۲ Ahvaz.ir
۸ ایذه                ۱۲۶,۷۴۵              ۸
۹ آبادان                ۲۰۷,۶۸۴              ۱۱ Abadan.ir
۱۰ آبژدان                    ۳,۶۵۱                ۱
۱۱ آزادی                      ۴,۷۱۱                ۱
۱۲ آغاجاری                  ۱۲,۲۵۳                ۶
۱۳ باغملک                  ۲۵,۱۷۸                ۷
۱۴ بستان                      ۷,۲۰۰                ۵
۱۵ بندر امام                  ۷۶,۴۹۵              ۸
۱۶ بندر ماهشهر                ۱۶۸,۴۲۱              ۱۰
۱۷ بهبهان                  ۱۱۲,۶۶۱                ۹ behbahan.ir
۱۸ بیدروبه                      ۳,۰۰۶                ۱
۱۹ ترکالکی                    ۵,۹۵۴                ۲
۲۰ تشان                    ۴,۴۹۶                ۴
۲۱ جایزان                    ۲,۷۷۷              ۳
۲۲ جنت مکان                      ۶,۱۱۷                ۱
۲۳ چغامیش                    ۲,۲۳۴                ۱
۲۴ چم گلک                      ۵,۱۶۶                ۱
۲۵ چمران                ۳۳,۵۷۳                ۷
۲۶ چوئبده                      ۷,۹۱۲                ۱
۲۷ حر                    ۹,۲۹۸                ۴
۲۸ حسینیه                    ۱,۹۸۷                ۲
۲۹ حمزه                    ۶,۲۸۳                ۲
۳۰ حمیدیه                  ۲۰,۲۳۷                ۵
۳۱ خرمشهر                  ۱۳۱,۵۰۱              ۱۰ khorramshahr.ir
۳۲ خنافره                    ۳,۵۳۲                ۱
۳۳ دارخوین                    ۶,۵۵۸                ۲
۳۴ شهر امام                    ۱۱,۴۱۱                ۴
۳۵ دزفول                ۲۶۴,۷۰۹              ۱۰ dezful.ir
۳۶ دهدز                      ۵,۷۱۲              ۳
۳۷ رامشیر                  ۲۱,۶۵۸                ۷
۳۸ رامهرمز                  ۷۸,۰۲۹              ۸
۳۹ رفیع                    ۳,۵۷۳                ۴
۴۰ زهره                      ۱,۲۶۷                ۱
۴۱ زیدون                      ۶,۸۶۰              ۳
۴۲ سالند                      ۲,۰۹۳              ۳
۴۳ سرداران                    ۵,۳۸۵                ۱
۴۴ سماله                      ۱,۷۵۲                ۱
۴۵ سوسنگرد                  ۴۴,۸۲۶              ۸
۴۶ سیاه منصور                      ۵,۰۱۸                ۱
۴۷ شادگان                  ۵۵,۸۰۵                ۷
۴۸ شاوور                    ۱۰,۱۷۹              ۳
۴۹ شرافت                  ۱۲,۴۳۸              ۳
۵۰ شمس آباد                    ۱۰,۶۱۶              ۳
۵۱ شوش                  ۷۵,۴۷۶                ۹
۵۲ شوشتر                  ۱۰۷,۶۷۲                ۹
۵۳ شیبان                  ۳۲,۰۶۷                ۵
۵۴ صالح شهر                    ۸,۱۲۷              ۳
۵۵ صفی آباد                      ۹,۹۰۷                ۴
۵۶ صیدون                    ۷,۳۵۷              ۳
۵۷ فتح المبین                      ۲,۹۵۱                ۲
۵۸ قلعه تل                    ۱۱,۰۰۹                ۴
۵۹ قلعه خواجه                    ۲,۳۹۲              ۳
۶۰ کوت سید نعیم                    ۵,۴۰۷                ۱
۶۱ کوت عبداله                  ۶۲,۶۷۹                ۴
۶۲ گتوند                  ۲۳,۹۳۷                ۶
۶۳ گلگیر                        ۱,۱۰۰                ۱
۶۴ گوریه                    ۳,۳۷۹                ۱
۶۵ لالی                  ۱۸,۸۳۴                ۶
۶۶ مسجدسلیمان                  ۹۹,۲۹۶                ۹
۶۷ مشراگه                      ۱,۹۱۸                ۱
۶۸ ملاثانی                  ۱۷,۳۲۷                ۷
۶۹ منصوریه                    ۵,۷۵۶                ۱
۷۰ میداوود                    ۳,۶۳۳                ۱
۷۱ میانرود                    ۸,۸۸۹                ۴
۷۲ مینوشهر                    ۱,۳۵۷                ۴
۷۳ ویس                    ۱۶,۰۳۲                ۵
۷۴ هفتکل                  ۱۴,۵۸۲                ۶
۷۵ هندیجان                  ۲۸,۳۵۷                ۷
۷۶ هویزه                  ۱۷,۵۵۴                ۶
۷۷ جندی شاپور ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۷۸ جولکی ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۷۹ شهیون ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۰ رودزرد ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۱ زاووت ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۲ سلطان آباد ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۳ میانکوه ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۴ عنبر ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸
۸۵ منتظران ۱ شهر جدید – ۱۳۹۸