نشست کمیته زیرساخت اربعین حسینی (ع) در مرز شلمچه برگزار شد

برگزاری جلسه کمیته زیرساخت اربعین حسینی (ع) در مرز شلمچه و بازدید میدانی از روند اجرای پروژه ها

 

نشست کمیته زیرساخت اربعین (ع) با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها، مدیرکل دفتر فنی استانداری، قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مدیران و متولیان مربوطه در مرز شلمچه برگزار شد.

همچنین در ادامه این جلسه؛ بازدید میدانی از پروژه های اجرایی بویژه وضعیت آب و فاضلاب با حضور مدیران یاد شده انجام شد و اجرای طرح “سایت جدید مواکب مرز شلمچه” نیز بصورت عملیاتی بررسی شد.

106