جلسه کمیته فنی پسماند شهری مناطق ۱ و ۴ استان

...

طرح جامع مدیریت پسماند استان:

جلسه کمیته فنی پسماند شهری منطقه ۱ استان (با محوریت اهواز) و منطقه ۴ استان (با محوریت بندرماهشهر) برگزار شد.

————————-

این دو نشست تخصصی جهت بررسی آخرین اقدامات انجام شده درخصوص ساماندهی محل های دفن پسماند در سطح استان، با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها، مدیرکل مدیریت بحران، فرمانداران، شهرداران و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

با توجه به موضوعات مطرح شده و بازدیدهای صورت گرفته مقرر شد شهرداری اهواز نسبت به تکمیل سلول بهداشتی شماره ۳ دفن پسماند در موعد اعلام شده اقدام نموده و پیگیری لازم جهت رفع موانع حقوقی و قانونی سلول شماره ۲ را نیز تسریع بخشده، همچنین به منظور مهار آتش سوزی های محل دفن صفیره با استفاده از پوشش خاک تمامی ظرفیت خود را بکار گیرد.

در ادامه نیز شهردار بندرماهشهر پس از ارائه آخرین وضعیت احداث سلول دفن پسماند این منطقه، نسبت به تکمیل آن در موعد مقرر ابراز امیدواری کرد.

118