آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور شهری و شوراها

...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، صبح امروز یک شنبه ۷ دی ماه طی جلسه ای به ریاست دکتر عبیات معاون عمرانی استاندار،  “ابراهیم نوشادی” به عنوان سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان معارفه و از زحمات “شهاب صدیقی” مدیرکل امور پیشین این اداره کل تقدیر به عمل آمد. از سوابق کاری ابراهیم نوشادی می توان به مواردی از جمله مدیر مطالعات و پژوهش، برنامه و بودجه، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز اشاره کرد.

116