جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرداری کوت عبدالله

...

نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرداری و شهر کوت عبدالله با دعوت اداره کل امور شهری و شوراها و با حضور مدیرکل امنیتی استانداری، اداره کل حراست استانداری، فرماندار و شهردار کوت عبدالله، رئیس دادگستری و فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی شهرستان کارون در محل شهرداری کوت عبدالله برگزار شد.

در این نشست پس از طرح و بررسی چالش های شهرداری کوت عبدالله، تصمیمات لازم جهت بهبود وضعیت موجود اتخاذ گردید.

75