بازدید مدیرکل امور شهری و شوراها از شهرداریهای تابعه شهرستان دشت آزادگان

...

مدیرکل امور شهری و شوراها و هیات همراه، روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۸ از شهرداریهای تابعه شهرستان دشت آزادگان بازدید نمودند.

در این بازدید، پروژه های عمرانی و خدمات شهری در سطح شهر شهرداریهای بستان، ابوحمیظه و کوت سید نعیم مورد بررسی قرار گرفته و از پایانه مرزی و محل استقرار مواکب در مرز چذابه نیز بازدید بعمل آمد.

همچنین در جلسه ای با حضور شهرداران و اعضای شوراها، مشکلات و مسائل شهر و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و جهت بهبود وضع موجود تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

96