1396/04/03
 

 

 

قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی:

 

1.حسب ماده 20 فصل پنجم دستورالعمل آزمون استخدامی شهرداریهای کشور ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور، پذیرفته شدگان می توانند حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از اعلام نتایج قطعی در صورت داشتن اعتراض، درخواست خود را بصورت مکتوب لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/10/1395 پس از ثبت در دبیرخانه مرکزی استانداری بمنظور بررسی و اعلام نظر از طریق کمیته آزمون استخدامی شهرداریها ارائه نمایند.

 

بدیهی است مهلت تعیین شده قابل تمدید نمی باشد.

 

2.حسب ماده 21 دستورالعمل صدرالذکر در صورتی که پذیرفته شده در طول فرایند استخدام انصراف داده یا به هر دلیلی از ادامه فرایند باز ماند، استانداری خوزستان مجاز به جایگزینی و معرفی نفرات بعدی بر اساس بالاترین نمره نهایی کسب شده در همان شغل و شهر مورد تقاضا برای طی مراحل بعدی خواهد بود.

 

3.با توجه به هماهنگی بعمل آمده با هسته گزینش استانداری خوزستان مقرر گردید پس از برنامه ریزی نهایی از طریق آن هسته محترم، بمنظور تشکیل پررونده گزینشی پذیرفته شدگان اقدام لازم معمول گردد.

 

زمان مراجعه راسا" از طریق هسته گزینش متعاقبا بوسیله پیامک به شماره پذیرفته شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

فهرست پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی شهرداریهای استان خوزستان – آزمون سال  1394

 

ردیف

نام  شهرداری

پست سازمانی

کد ملی پذیرفته شده

1

اروند کنار

کارشناس امور اداری

1899485031

2

اروند کنار

آتش نشان (راننده)

3392639206

3

اروند کنار

آتش نشان (راننده)

3500387802

4

اروندکنار

کارشناس شهرسازی

1757806288

5

اروندکنار

آتش نشان راننده

1988864844

6

امیدیه

کارشناس حقوقی

1850106258

7

امیدیه

کارشناس روابط عمومی

1861759533

8

امیدیه

کارشناس شهرسازی

1861779445

9

امیدیه

کارشناس فناوری اطلاعات

1819223434

10

امیدیه

کارشناس شهرسازی

6619952003

11

امیدیه

آتش نشان (راننده)

5279730165

12

ایذه

جمعدار و امین اموال

4689277745

13

ایذه

کارشناس پیگیری مصوبات شورا

4819827162

14

ایذه

کارشناس خدمات شهری

1830205803

15

ایذه

آتش نشان

1830144571

16

ایذه

آتش نشان

1830099264

17

ایذه

آتش نشان (راننده)

1842023012

18

ایذه

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1841840361

19

ایذه

کاردان آتش نشان

1830314114

20

ایذه

متصدی ارتباطات

1830288342

21

ایذه

متصدی ارتباطات

1842028510

22

آبادان

کارپرداز

5279949450

23

آبادان

کارشناس امور اداری

1171212062

24

آبادان

کارشناس برنامه ریزی

1819903087

25

آبادان

کارشناس بودجه

1940020883

26

آبادان

کارشناس بودجه

1171213662

27

آبادان

کارشناس حراست

1971738281

28

آبادان

کارشناس حراست

1951048059

29

آبادان

کارشناس حراست

4550013885

30

آبادان

کارشناس حراست

4549926031

31

آبادان

کارشناس خدمات شهری

780066715

32

آبادان

کارشناس خدمات شهری

1757219773

33

آبادان

کارشناس خدمات شهری

1989451241

34

آبادان

کارشناس خدمات شهری

1989738893

35

آبادان

کارشناس خدمات شهری

6639919826

36

آبادان

کارشناس خدمات شهری

6629917091

37

آبادان

کارشناس خدمات شهری

1755094280

38

آبادان

کارشناس خدمات شهری

2550087801

39

آبادان

کارشناس خدمات شهری

4510018827

40

آبادان

کارشناس خدمات شهری

1931075018

41

آبادان

کارشناس روابط عمومی

1819226662

42

آبادان

کارشناس روابط عمومی

1819910237

43

آبادان

کارشناس شهرسازی

2300838850

44

آبادان

کارشناس شهرسازی

71787844

45

آبادان

کارشناس شهرسازی

2300552140

46

آبادان

کارشناس شهرسازی

2280063735

47

آبادان

کارشناس شهرسازی

1757091467

48

آبادان

کارشناس عمران

1288427069

49

آبادان

کارشناس عمران

1752472330

50

آبادان

کارشناس عمران

1819938514

51

آبادان

کارشناس فضای سبز

4199928219

52

آبادان

کارشناس فضای سبز

1830093436

53

آبادان

کارشناس فضای سبز

5999982677

54

آبادان

متصدی اموردفتری و بایگانی

2300625210

55

آبادان

متصدی اموردفتری و بایگانی

1910147613

56

آبادان

متصدی اموردفتری و بایگانی

1911416308

57

آبادان

متصدی اموردفتری و بایگانی

1810027462

58

آبادان

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

4610001918

59

آبادان

کارشناس عمران

1930276079

60

آبادان

کارشناس شهرسازی

1750430843

61

آبادان

کارشناس شهرسازی

1755901615

62

آبادان

کارشناس عمران

2280896354

63

آبادان

کارشناس فضای سبز

2003216901

64

آبادان

کارشناس حمل و نقل و ترافیک

228581701

65

آبادان

کارشناس زیباسازی

2301185754

66

آبادان

آتش نشان

1819937267

67

آبادان

آتش نشان

5270009692

68

آبادان

آتش نشان

1940055271

69

آبادان

آتش نشان

1870164792

70

آبادان

آتش نشان

1817524461

71

آبادان

آتش نشان

1990340555

72

آبادان

آتش نشان

1810180279

73

آبادان

آتش نشان

1160167672

74

آبادان

آتش نشان

1940250171

75

آبادان

آتش نشان

1870151720

76

آبادان

آتش نشان

1870245652

77

آبادان

آتش نشان (راننده)

5279927678

78

آبادان

آتش نشان (راننده)

4819875841

79

آبادان

آتش نشان (راننده)

1950878181

80

آبادان

آتش نشان (راننده)

1819924432

81

آبادان

آتش نشان (راننده)

5279910376

82

آبادان

آتش نشان (راننده)

1819911128

83

آبادان

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1840760192

84

آبادان

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1900221403

85

آبادان

آتش نشان راننده

1816411701

86

آبادان

آتش نشان راننده

1160061482

87

آبادان

کاردان آتش نشان

1830231278

88

آبادان

کاردان آتش نشان

0082378622

89

آبادان

کاردان آتش نشان

1870024931

90

آبادان

کاردان آتش نشان

1741022797

91

آغاجاری

حسابدار

5279574171

92

آغاجاری

کارپرداز

4819893513

93

آغاجاری

کارشناس شهرسازی

1861600917

94

بندر امام خمینی

جمعدار و امین اموال

3341654399

95

بندر امام خمینی

حسابدار

1755089945

96

بندر امام خمینی

کارشناس امور اداری

1950744310

97

بندر امام خمینی

کارشناس خدمات شهری

1940114241

98

بندر امام خمینی

کارشناس شهرسازی

1757163387

99

بندر امام خمینی

کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

1861183410

100

بندر امام خمینی

کارشناس فضای سبز

1755820496

101

بندر امام خمینی

کارشناس فناوری اطلاعات

1850115613

102

بندر امام خمینی

آتش نشان (راننده)

5929968578

103

بندر امام خمینی

آتش نشان (راننده)

5980039317

104

بندر امام خمینی

آتش نشان راننده

1899460284

105

بندرامام

حسابدار

1940319501

106

بهبهان

کارشناس فضای سبز

1900036398

107

بهبهان

کارشناس خدمات شهری

1850116598

108

بهبهان

آتش نشان (راننده)

1860344615

109

بهبهان

آتش نشان (راننده)

3539888772

110

بهبهان

آتش نشان (راننده)

1861797966

111

بهبهان

آتش نشان (راننده)

1861593740

112

بهبهان

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1850194262

113

بهبهان

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1850097054

114

چمران

کارپرداز

1911187694

115

چمران

کارشناس خدمات شهری

1940058317

116

چمران

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

1920065482

117

چمران

کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

1940277639

118

چمران

کارشناس امور اداری

1900016907

119

چمران

متصدی ارتباطات

1940201004

120

چوئبده

آتش نشان راننده

1819566668

121

حمیدیه

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

1987877667

122

حمیدیه

کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

1757363602

123

حمیدیه

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1980224641

124

حمیدیه

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1980152381

125

حمیدیه

آتش نشان راننده

1755768206

126

حمیدیه

آتش نشان راننده

1971623830

127

خرمشهر

حسابدار

1740985631

128

خرمشهر

کارپرداز

5269543834

129

خرمشهر

کارشناس پیگیری مصوبات شورا

۱۸۲۰۰۴۸۳۳۰

130

خرمشهر

کارشناس روابط عمومی

181966701

131

خرمشهر

جمعدار و امین اموال

1820055450

132

خرمشهر

آتش نشان

1740368878

133

خرمشهر

آتش نشان

1820054421

134

خرمشهر

آتش نشان

1830177435

135

خرمشهر

آتش نشان

1990479820

136

خرمشهر

آتش نشان

1899519289

137

خرمشهر

آتش نشان

1899484965

138

خرمشهر

آتش نشان

1740760123

139

خرمشهر

آتش نشان

1910714305

140

خرمشهر

آتش نشان

1820090701

141

خرمشهر

آتش نشان

5280013617

142

خرمشهر

آتش نشان

1900116278

143

خرمشهر

آتش نشان

1740701488

144

خرمشهر

آتش نشان

1890173207

145

خرمشهر

آتش نشان

1741680506

146

خرمشهر

آتش نشان

2003533281

147

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

6419989221

148

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

1899799222

149

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

4979876277

150

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

5279920827

151

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

1882464222

152

خرمشهر

آتش نشان (راننده)

1882412400

153

خرمشهر

کاردان آتش نشان

1820133321

154

خرمشهر

کاردان آتش نشان

450006307

155

خرمشهر

کاردان آتش نشان

1829550411

156

خرمشهر

کاردان آتش نشان

1830063537

157

خرمشهر

کاردان آتش نشان

1740128249

158

خرمشهر

آتش نشان راننده

1827936940

159

خرمشهر

آتش نشان راننده

1829801783

160

دارخوین

جمعدار و امین اموال

1899517103

161

دارخوین

کارشناس امور اداری

6419862396

162

دارخوین

کارشناس امور مالی

1899777210

163

دارخوین

کارشناس خدمات شهری

1890127401

164

دارخوین

متصدی اموردفتری و بایگانی

1890092241

165

دارخوین

آتش نشان (راننده)

1882489829

166

دزفول

کارشناس حقوقی

2003353372

167

دزفول

کارشناس حمل و نقل و ترافیک

4060002283

168

دزفول

کارشناس شهرسازی

1990317758

169

دهدز

کارشناس امور اداری

1841659142

170

دهدز

متصدی اموردفتری و بایگانی

1841951171

171

رامشیر

جمعدار و امین اموال

1900116367

172

رامشیر

کارپرداز

1900119870

173

رامشیر

کارشناس عمران

1900128322

174

رامشیر

آتش نشان (راننده)

6629975049

175

رامشیر

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1900119641

176

رامهرمز

کارشناس حقوقی

1910107417

177

رامهرمز

کارشناس فناوری اطلاعات

5999973351

178

زهره

آتش نشان (راننده)

6619829279

179

زهره

آتش نشان (راننده)

1911851640

180

سوسنگرد

کارشناس شهرسازی

1989848109

181

سوسنگرد

آتش نشان راننده

1989942199

182

شادگان

کارشناس روابط عمومی

1740064348

183

شادگان

کارشناس فناوری اطلاعات

1819874370

184

شادگان

کارشناس شهرسازی

1755107668

185

ایذه

 

کارشناس فناوری اطلاعات

1841900151

186

شوش

جمعدار و امین اموال

5269789401

187

شوش

کارپرداز

1920156437

188

شوش

کارشناس املاک

2003109463

189

شوش

کارشناس پیگیری مصوبات شورا

2003301666

190

شوش

کارشناس حقوقی و املاک

1740327128

191

شوش

کارشناس شهرسازی

1870123026

192

شوش

کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

1931082502

193

شوش

کارشناس عمران

1882299965

194

شوش

کارشناس فضای سبز

5269758814

195

شوش

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

5269886626

196

شوش

کارشناس خدمات شهری

5279955353

197

شوش

کارشناس روابط عمومی

1740094646

198

شوش

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1990554334

199

شوشتر

جمعدار و امین اموال

1870045610

200

شوشتر

حسابدار

1882427963

201

شوشتر

حسابدار

1870160266

202

شوشتر

کارپرداز

1870081196

203

شوشتر

کارشناس خدمات شهری

1882392124

204

شوشتر

کارشناس عمران

1755122578

205

شوشتر

کارشناس پیگیری مصوبات شورا

1990428770

206

شوشتر

کارشناس خدمات شهری

1756864861

207

شوشتر

آتش نشان

1870207149

208

شوشتر

آتش نشان

1870241169

209

شوشتر

آتش نشان

1870207335

210

شوشتر

آتش نشان

1870240618

211

شوشتر

آتش نشان

4850072062

212

شوشتر

آتش نشان

1960324071

213

شوشتر

آتش نشان

1990316352

214

شوشتر

آتش نشان

1870140141

215

شوشتر

آتش نشان

1870194381

216

شوشتر

آتش نشان

1960412175

217

شوشتر

آتش نشان

1870239946

218

شوشتر

آتش نشان

1870273109

219

شوشتر

آتش نشان

2003158022

220

شوشتر

آتش نشان

1870169239

221

شوشتر

آتش نشان

1882246731

222

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1870014881

223

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1882478150

224

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1882395638

225

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1882458885

226

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1870030052

227

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1882239687

228

شوشتر

آتش نشان (راننده)

1882444884

229

شوشتر

آتش نشان راننده

1882409541

230

شوشتر

آتش نشان راننده

2003171827

231

شوشتر

آتش نشان راننده

1930227671

232

شوشتر

کاردان آتش نشان

1870257308

233

شوشتر

کاردان آتش نشان

1882481321

234

شوشتر

کاردان آتش نشان

1870006925

235

شوشتر

کاردان آتش نشان

2003522557

236

شوشتر

کاردان آتش نشان

1870146263

237

شوشتر

کاردان آتش نشان

1882256131

238

شوشتر

کاردان آتش نشان

1882234383

239

گتوند

کارشناس عمران

1755797591

240

لالی

حسابدار

1881600955

241

لالی

کارشناس شهرسازی

5559900753

242

لالی

آتش نشان (راننده)

1870007085

243

لالی

آتش نشان (راننده)

1972455397

244

ماهشهر

جمعدار و امین اموال

1900033968

245

ماهشهر

حسابدار

1940151473

246

ماهشهر

کارپرداز

1940314992

247

ماهشهر

کارپرداز

1951133846

248

ماهشهر

کارشناس املاک

4220043357

249

ماهشهر

کارشناس امور مالی

1810037433

250

ماهشهر

کارشناس روابط عمومی

1950690581

251

ماهشهر

کارشناس روابط عمومی

920500781

252

ماهشهر

کارشناس عمران

1950707148

253

ماهشهر

کارشناس عمران

1950694402

254

ماهشهر

کارشناس عمران

4490066661

255

ماهشهر

کارشناس فناوری اطلاعات

2002712123

256

ماهشهر

متصدی اموردفتری و بایگانی

5270027704

257

ماهشهر

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

1815405181

258

ماهشهر

کارشناس پیگیری مصوبات شورا

1900134535

259

ماهشهر

کارشناس طرح و توسعه فضای سبز

1240557581

260

ماهشهر

حسابدار

1950622355

261

ماهشهر

آتش نشان

1940257891

262

ماهشهر

آتش نشان

1940195772

263

ماهشهر

آتش نشان

1900149060

264

ماهشهر

آتش نشان

1940184169

265

ماهشهر

آتش نشان

1950726320

266

ماهشهر

آتش نشان (راننده)

1882439589

267

ماهشهر

آتش نشان (راننده)

1951084942

268

ماهشهر

کارشناس آتش نشان

1940186307

269

ماهشهر

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

6610002304

270

ماهشهر

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

1740724895

271

ماهشهر

آتش نشان راننده

1911883062

272

ماهشهر

کاردان آتش نشان

1940384893

273

ماهشهر

کاردان آتش نشان

1940412161

274

ماهشهر

کاردان آتش نشان

4810135160

275

ماهشهر

کاردان آتش نشان

1951101820

276

ماهشهر

کاردان آتش نشان

1850168911

277

مشراگه

آتش نشان (راننده)

1900003406

278

مشراگه

آتش نشان (راننده)

6629956885

279

مشراگه

آتش نشان (راننده)

6629941543

280

ملاثانی

کارشناس حراست

1810040140

281

ملاثانی

کارشناس خدمات شهری

1757773241

282

ملاثانی

متصدی ارتباطات (آتش نشان)

5270065177

283

میانرود

حسابدار

2002169993

284

مینو شهر

کارپرداز

1870170156

285

مینو شهر

حسابدار و مامور وصول

1890135526

286

مینو شهر

کارشناس امور اداری

1861613792

287

مینو شهر

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

4519942551

288

مینو شهر

آتش نشان (راننده)

1951052420

289

مینوشهر

جمعدار و امین اموال

1890173401

290

مینوشهر

آتش نشان راننده

5269748347

291

ویس

کارشناس خدمات شهری

1989847226

292

ویس

متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر

1757637435

293

هفتکل

جمعدار و امین اموال

4810071421

294

هفتکل

کارشناس عمران

4819849352

295

هفتگل

کارپرداز

1755077971

296

هفتگل

کارشناس حقوقی و املاک

1841587990

297

هندیجان

کارشناس عمران

6619952518

298

هندیجان

کارشناس عمران

1900245590