1396/10/27
معرفی کارکنان اداره کل امور شهری و شوراها

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن داخلی

نام واحد

سمت

1

اسماعیل زعیم

 

 

دفتر اداره کل

معاون

2

احمد کارونی

 

2089

مسئول دفتر

مسئول دفتر

3

نوش آفرین مردانپور

 

 

3089

مسئول دفتر

مسئول دفتر

4

           

 

 

 

           

5

           

 

                                   

6

عزیز موسوی

 

2267

امور اداری

کارشناس

7

لیلا آزادی

 

2267

امور اداری

کارشناس مسئول

8

محمدرضا کوششی

 

2268

امور اداری

کمک کارشناس

9

مژگان صانعی

 

2268

امور اداری

کارشناس

10

سمیره آذرهمایون

 

2384

امور شوراها

رئیس گروه

11

رحمان انتشاری

 

2382

آمار و فن آوری

کارشناس مسئول

12

عبدالوهاب چندکاری

 

2387

آمار و فن آوری

کارشناس

 

      

محمدرضا کرم زاده

 

 

           

عمرانی

           

کارشناس

14

منا رفیعی

 

2197

آمار و فن آوری

کارشناس

15

           

امین ارزانی قلعه نوی              

 

           

عمرانی

           

کارشناس

 

16

علی حسینی

 

2203

آمار و فناوری اطلاعات

کارشناس

17

فائزه مکوندی

 

2383

حقوقی

کارشناس

18

علی قارونی

 

2369

عمرانی

کارشناس

19

میثم علینژاد

 

2372

عمرانی

کارشناس

20

حمید فاطمی راد

 

2339

مالی

کارشناس مسئول

21

شیما خدادادی

 

2361

مالی املاک

کارشناس

22

فرهاد شبرنگی

 

2361

مالی املاک

کارشناس