1398/05/29
تماس با ما

 

 

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، ساختمان استانداری خوزستان

 

تلفن: 33368961 - 33364372 

دورنگار: 33336638 

 

پست الکترونیکی: shahri@ostan-kz.ir