1396/08/28
سامانه اخبار
تاریخ: 1395/10/15 نظرات: 0 نظر نمایش: 121 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)


جلسه بررسی وضعیت بدهی شهرداری آبادان به نهاد کتابخانه های استان


جلسه بررسی وضعیت بدهی شهرداری آبادان به نهاد کتابخانه های استان خوزستان در محل اداره کل امور شهری و شوراها برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امور شهری و شوراها؛ جلسه ای با حضور مهندس زعیم معاون اداره کل امور شهری و شوراها، مهندس فاطمی راد و نمایندگانی از نهاد کتابخانه های عمومی استان در زمینه بررسی وضعیت بدهی شهرداری آبادان به نهاد کتابخانه های استان خوزستان برگزار شد؛ در این جلسه نماینده شهردار آبادان نیز حضور داشت.

این نشست پیرو جلسه مورخ 95/6/13 شورای انجمن کتابخانه های عمومی استان به ریاست استاندار در خصوص اقدامات اجرایی نیم درصد کتابخانه های عمومی شهرهای استان و به منظور بررسی میزان بدهی شهرداری آبادان ناشی از نیم درصد فوق الذکر برگزار شد.

در این جلسه مدارک و مستندات مربوطه (تفریغ بودجه سنوات 83 الی 94 و میزان واریزی به حساب انجمن و سایر مدارک مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد: 27431
نویسنده خبر: عبدالوهاب چندکاری
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه بررسی وضعیت بدهی شهرداری آبادان به نهاد کتابخانه های استان
امتیاز بندی