1396/08/28
سامانه اخبار
تاریخ: 1396/02/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 87 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)


برگزاری جلسه بررسی طرح جامع جمع آوری نخاله های ساختمانی شهر اهواز


صبح روز دوشنبه مورخ 1396/02/04 جلسه ای به منظور بررسی طرح جامع جمع آوری نخاله های ساختمانی شهر اهواز به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امور شهری و شوراها؛ با توجه به اهمیت موضوع نخاله های ساختمانی و ازدیاد آنها در سطح شهر اهواز و با عنایت به دستور استاندار محترم مبنی بر ساماندهی این وضعیت، جلسه ای بدین منظور و به ریاست مهندس صدیقی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان برگزار شد.

در این نشست مقرر شد با توجه به انجام عملیات میدانی جهت ساماندهی وضعیت فعلی و همچنین کاهش تمرکزگرایی، در هر یک از مناطق شهرداری ستاد نخاله برداری تشکیل گردد.

همچنین مقرر شد شهرداری اهواز با توجه به شرایط و نیازمندی شهر با هماهنگی سازمانهای ذیربط و انجام کار کارشناسی نسبت به شناسایی محل های مجاز تخلیه نخاله اقدام نموده و نسبت به تجهیز آن مبادرت نمایند.

همچنین اقدامات و تصمیمات دیگری نیز در این جلسه به تصویب رسیده و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.


 

کد: 31219
نویسنده خبر: عبدالوهاب چندکاری
 
تصاویر مرتبط
  • برگزاری جلسه بررسی طرح جامع جمع آوری نخاله های ساختمانی شهر اهواز
امتیاز بندی