1397/08/28
سامانه اخبار
تاریخ: 1396/07/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 367 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
به ریاست مدیرکل امور شهری برگزار شد:

جلسه پیگیری نحوه هزینه کرد اعتبار بند "و" تبصره 6

جلسه پیگیری نحوه هزینه کرد اعتبار بند "و" تبصره 6
چگونگی هزینه کرد اعتبارات بند "و" تبصره 6 قانون بودجه 1395 کشور جهت شهرداریهای تابعه شهرستانهای دزفول و ماهشهر طی جلسه ای بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امور شهری و شوراها؛ صبح امروز مورخ 1396/07/25 جلسه ای با دستور کار بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات پسماند تخصیص داده شده به شهرداریهای استان از محل بند "و" تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کشور برگزار شد.

در این نشست که به ریاست صدیقی مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار شد، وضعیت شهرداریهای تابعه شهرستانهای دزفول، ماهشهر و چمران با حضور شهرداران این شهرها بررسی شد.

اعتبارات مذکور جهت ساماندهی محل دفن پسماند طبق طرح جامع مدیریت پسماند استان تعیین شده که در نشست مذکور گزارش پیشرفت پروژه مذکور ارائه شد و پس ار ارزیابی، مواردی جهت رفع موانع و مشکلات اجرای این طرح به تصویب رسید.

 

 


کد: 36532
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه پیگیری نحوه هزینه کرد اعتبار بند "و" تبصره 6
  • جلسه پیگیری نحوه هزینه کرد اعتبار بند "و" تبصره 6
امتیاز بندی