1396/10/27
سامانه اخبار
تاریخ: 1396/10/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 48 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری:

بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز


معاون عمرانی استاندار و مدیرکل امور شهری و شوراها در سفر به رامهرمز از فعالیتها و پروژه های عمرانی این شهر بازدید نمودند.

کد: 38717
نویسنده خبر: عبدالوهاب چندکاری
 
تصاویر مرتبط
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
  • بازدید معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری از رامهرمز
امتیاز بندی