1397/09/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1396/10/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 289 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
با حضور معاون عمرانی استاندار صورت گرفت:

تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها

تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امور شهری و شوراها؛ مراسم تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوارها با حضور دکتر هاشمی زاده و مهندس صدیقی برگزار شده و ضمن قدردانی از زحمات مهندس زعیم بعنوان معاون این اداره کل، "مهندس علی قارونی" برای تصدی این سمت معارفه شد.

 

کد: 38837
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
  • تودیع و معارفه معاون اداره کل امور شهری و شوراها
امتیاز بندی