1397/05/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/01/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 50 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
حوزه عمرانی برگزار کرد:

جلسه ستاد نهضت فضای سبز

جلسه ستاد نهضت فضای سبز
نشست اعضاء ستاد نهضت فضای سبز جهت برسی روند اجرای مصوبات در محور اهواز-چزابه و گزارش به پایان رسیدن نهالکاری محدوده شهر حمیدیه و ادامه فعالیت این نهضت در مسیر حمیدیه به سوسنگرد و بستان به چزابه با اولویت کشت درختان مثمر و سازگار

صبح امروز اولین جلسه ستاد نهضت فضای سبز در سال جدید، جهت بررسی روند اجرای مصوبات و هماهنگی های لازم با حضور مدیران کل امور شهری و شوراها، امور روستایی، منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، فرمانداران شهرستان حمیدیه و دشت آزادگان و دیگر مدیران و کارشناسان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید. در این نشست مدیرکل امور شهری و شوراها با تأکید بر استفاده بهینه از زمان مساعد آب و هوایی باقیمانده در خصوص کشت درختان و برگزاری جلسات دوره ای، همکاری همه جانبه اعضاء ستاد نهضت فضای سبز را جهت بررسی و نظارت بهتر بر چگونگی اجرای مصوبات خواستار شدند. در ادامه این نشست گزارشی از چگونگی اجرای طرح و مراحل اجرا در محور اهواز- چزابه ارائه گردید. براساس این گزارش نهالکاری محدوده شهر حمیدیه به پایان رسیده و ادامه فعالیت در مسیر حمیدیه به سوسنگرد/بستان/چزابه با اولویت کشت درختان مثمر و سازگار ادامه دارد. در خاتمه نشست مباحث مطرح شده جمع بندی و چند مورد به شرح ذیل بعنوان مصوبات این نشست اعلام گردید:

مقرر گردید:

- جلسات ستاد بصورت دوره های 10 روزه جهت بررسی روند اجرای مصوبات تا مساعد بودن شرایط آب و هوایی تشکیل گردد.

- مسیر اهواز- آبادان در برنامه آینده ستاد نهضت فضای سبز مطرح گردد.: 

- جهت اجرای طرح و عملیات اجرایی نهضت فضای سبز در مسیر اهواز- حمیدیه جلسه ای فوری با حضور شهردار اهواز توسط فرمانداری اهواز برگزار گردد.

کد: 40851
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه ستاد نهضت فضای سبز
  • جلسه ستاد نهضت فضای سبز
امتیاز بندی