1397/05/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/01/26 نظرات: 0 نظر نمایش: 62 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)


نشست تخصصی مدیر کل امور شهری و شوراها و مدیریت منطقه آزاد اروند

نشست تخصصی مدیر کل امور شهری و شوراها و مدیریت منطقه آزاد اروند
نشست تخصصی مدیرکل امور شهری و شوراها و مدیریت منطقه آزاد اروند در خصوص طرح پسماند شهرهای آبادان و خرمشهر هم اکنون در حال برگزاری است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

کد: 40964
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • نشست تخصصی مدیر کل امور شهری و شوراها و مدیریت منطقه آزاد اروند
امتیاز بندی