1397/05/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/01/28 نظرات: 0 نظر نمایش: 76 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
بررسی طرح های سرمایه گذاری مدیریت پسماند:

نشست بررسی طرح های پیشنهادی مدیریت پسماند شهرهای استان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار گردید.

نشست بررسی طرح های پیشنهادی مدیریت پسماند شهرهای استان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار گردید.
با عنایت به لزوم ساماندهی مدیریت پسماند استان و بکارگیری سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در این زمینه و همچنین بمنظور بررسی فنی و حقوقی پیشنهادات ارائه شده به شهرداری های استان، جلسه ای در دفتر مدیرکل امور شهری و شوراها عصر روز سه شنبه 28 فروردین ماه برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 روز سه شنبه 28 فروردین ماه نشست بررسی طرح های سرمایه گذاری مدیریت پسماند شهرهای استان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها و با حضور مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری خوزستان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز و مدیر کل محیط زیست خوزستان و مشاور طرح جامع مدیریت پسماند در دفتر اداره کل امور شهری و شوراها برگزار گردید. در این جلسه با توجه به لزوم ساماندهی مدیریت پسماند استان و بکارگیری سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در این زمینه و همچنین بمنظور بررسی فنی و حقوقی پیشنهادات ارائه شده به شهرداری های استان، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

مقرر گردید اداره کل محیط زیست استان از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های قانونی خود جهت بهبود محیط شهری و همچنین مطلوب سازی عملکرد دستگاههای مرتبط با حوزه پسماند استفاده نماید. همچنین با توجه به پیگیری ها و اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز مقرر گردید این سازمان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های اجرائی پیشرو به اداره کل امور شهری و شوراها ارسال نماید.

در ادامه جلسه با عنایت به مذاکرات صورت گرفته شهرداری های ماهشهر و دزفول با سرمایه گذاران فعال در حوزه مدیریت پسماند و بمنظور بررسی فنی و حقوقی و همچنین تصویب در کارگروه مدیریت پسماند استان مقرر گردید این شهرداری ها پیشنهاد فنی و اجرائی طرح های پیشنهادی شرکت های مورد مذاکره را به اداره کل امور شهری و شوراها ارسال نمایند.

کد: 41042
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • نشست بررسی طرح های پیشنهادی مدیریت پسماند شهرهای استان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار گردید.
  • نشست بررسی طرح های پیشنهادی مدیریت پسماند شهرهای استان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها برگزار گردید.
امتیاز بندی