1397/05/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/01/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 111 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
با حضور مدیرکل حوزه استاندار:

جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان

جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان
در این نشست مدیرکل امور شهری و شوراها به کلیه سوالات و ابهامات اعضای شورای اسلامی شهرها و مدعوین پاسخ داده و در خصوص تصویب طرح تفصیلی برخی از شهرهای استان توضیحاتی را بیان نمودند.

 صبح روز 29 فروردین ماه سال 97 نشستی با حضور مدیرکل حوزه استاندار و امور شهری و شوراها و کارشناسان امور شوراها و اعضای شورای اسلامی شهرهای آبادان، اروندکنار، چوئبده، دارخوین، شادگان، خنافره، مینوشهر، خرمشهر در باشگاه اروند کنار برگزار گردید. در این نشست مدیرکل امور شهری و شوراها به کلیه سوالات و ابهامات اعضای شورای اسلامی شهرها و مدعوین پاسخ داده و در خصوص تصویب طرح تفصیلی برخی از شهرهای استان توضیحاتی را بیان نمودند.

در این نشست مدیر کل امور شهری و شورا ها طی سخنانی با تاکید بر برخی از وظایف و قوانین شوراها در خصوص بند 32 ماده 80 قانون شوراها مبنی بر ارائه برنامه سالانه توسط دستگاههای اجرایی و خدمات رسانی قول مساعد دادند.

و در ادامه این نشست مدیرکل حوزه استاندار نسبت به اهمیت شوراها تاکید و بازخورد عملکرد شوراها را یکی از اهم موضوعات اجتماعی و مردمی بیان نمودند. 

ایشان افزودند: دیدگاه شورا باید مطابق قوانین و وظایف شوراها در جهت حل مسائل و مشکلات شهری پیش برود و نباید تخطی از وظایف صورت گیرد.

کد: 41051
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان
  • جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان
  • جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان
امتیاز بندی