1397/05/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/02/04 نظرات: 0 نظر نمایش: 94 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری:

برگزاری مرحله دوم جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی در شهرستان بندرامام خمینی


 

کد: 41260
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • برگزاری مرحله دوم جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی در  شهرستان بندرامام خمینی
  • برگزاری مرحله دوم جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی در  شهرستان بندرامام خمینی
  • برگزاری مرحله دوم جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی در  شهرستان بندرامام خمینی
  • برگزاری مرحله دوم جلسه هم اندیشی و آموزشی ویژه اعضای دوره پنجم شوراهای اسلامی در  شهرستان بندرامام خمینی
امتیاز بندی