1397/05/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/02/02 نظرات: 0 نظر نمایش: 69 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
پیرو بازدید استاندار:

افزایش خدمات رسانی به منطقه کوی علوی و مناطق حاشیه ای کم برخوردار شهر اهواز

افزایش خدمات رسانی به منطقه کوی علوی و مناطق حاشیه ای کم برخوردار شهر اهواز
جهت بررسی وضعیت خدمات رسانی به مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهر اهواز و اقدامات صورت گرفته عصر امروز، جلسه ای با حضور معاون عمرانی و مدیر کل امور شهری و شوراها در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

 

کد: 41267
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • افزایش خدمات رسانی به منطقه کوی علوی و مناطق حاشیه ای کم برخوردار شهر اهواز
  • افزایش خدمات رسانی به منطقه کوی علوی و مناطق حاشیه ای کم برخوردار شهر اهواز
امتیاز بندی