1397/05/25
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/02/09 نظرات: 0 نظر نمایش: 61 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)


تبریک روز ملی شوراها


 بسمه تعالی

روز ملی شوراها را به همه ی اعضای محترم شوراها و خدمتگزاران صدیق در شورای اسلامی شهر که با وظيفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر تلاش می نمايند و با امانت، کفايت، درايت و کياست  برای نيل به جامعه ی شهروند مدار کوشش می نمايند بویژه اعضای محترم شوراهای خوزستان تبريک عرض می نمايم. و توفیق آنها در راستای انجام رسالت سترگ شورا و خدمت به مردم بزرگوار و شریف استان خوزستان، از درگاه خداوند قادر متعال خواستارم.

اداره کل امور شهری و شوراها

کد: 41346
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • تبریک روز ملی شوراها
امتیاز بندی