1398/01/05
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/02/17 نظرات: 0 نظر نمایش: 192 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها انجام شد؛

بررسی روند اخذ آمار از شهرداری اهواز

بررسی روند اخذ آمار از شهرداری اهواز
صبح روز امروز جلسه ای با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها و معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز و دیگر مدیران و کارشناسان جهت بررسی سامانه جامع آمار و فناوری اطلاعات شهرداریها و نحوه اخذ اطلاعات آماری از شهرداری اهواز در دفتر مدیر کل امور شهری و شوراها برگزار گردید.

 

کد: 41515
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • بررسی روند اخذ آمار از شهرداری اهواز
امتیاز بندی