1397/11/28
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/04/05 نظرات: 0 نظر نمایش: 170 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
معاون عمرانی استاندار:

موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است

موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
گردهمایی شهرداران استان خوزستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و دیگر مدیران استان و دکتر زیاری استاد دانشگاه تهران با موضوع سیما و منظر شهری و مدیریت منابع آب استان صبح امروز در شهرستان مسجد سلیمان برگزار گردید.

 در این گردهمایی سلیمانی شهردار مسجد سلیمان ضمن بیان اهداف برگزاری این همایش، ایجاد ارتباط بین شهرداران، انسجام کاری، انتقال تجربیات به یکدیگر، مشارکت و همفکری در زمینه های مختلف کاری را از مهمترین اهداف این همایش دانست .

در ادامه این همایش معاون عمرانی استاندار طی سخنانی اظهار کرد: چند هدف را در برگزاری این همایش ها دنبال می کنیم که یکی از این اهداف موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی است که اینروزها کشور را دچار کرده است.

وی تاکید کرد: شهردارن با مدیریت شهری صحیح و نحوه استفاده صحیح در مصارف آب و جداسازی آب مصرفی فضای سبز از آب شرب و صرفه جویی در مصرف برق و ایجاد بستر مناسب تکنولوژی جهت کاهش مصرف انرژی  نقش بسزایی در عبور از این بحران را دارند.

هاشمی زاده ادامه داد: توجه و پرداختن به مباحث " سیما و منظر شهری" از دیگر اهدافی است که در این همایش ها دنبال می کنیم. 

معاون عمرانی استاندار در پایان سخنان خود اظهار داشت: با ارائه راه حل های جدید و دوری از مدیریت سنتی شهری و یکپارچگی مدیریت شهری و جمع بندی نظرات شهردارن و استفاده از ظرفیت دانشگاهها امیدواریم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یابیم.

کد: 42505
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
  • موضوع خشکسالی و نحوه عبور از بحران خشکسالی مهترین هدف از برگزاری این همایش است
امتیاز بندی