1398/06/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/03/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 142 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
مدیرکل امور شهری و شوراها:

شهرداریها در شیوه کشت، نگهداری و طرح های جامع آب خام فضای سبز شهری بازنگری کنند

شهرداریها در شیوه کشت، نگهداری و طرح های جامع آب خام فضای سبز شهری بازنگری کنند
در پی تنش های اقلیمی پیش آمده وکاهش نزولات آسمانی در سال های اخیر، جهت اخذ تدابیر لازم و کاهش اثرات منفی آن در سطح استان جلسه ای به ریاست مدیرکل امور شهری برگزار گردید.

اداره کل امور شهری استانداری خوزستان بمنظور  مقابله با بحران خشکسالی و بررسی و ارئه راهکار های مناسب جهت اجرای طرح های آبیاری فضای سبز شهرهای استان، جلسه ای صبح روز سه شنبه با حضور مدیران استانی برگزار کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهابا در این جلسه با اشاره به تنش های اقلیمی پیش آمده وکاهش نزولات آسمانی در سال های اخیر،  بمنظور حفظ کیفیت و کمیت فضای سبز شهری و جلوگیری از هدرروی و اتلاف منابع آب بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح مطابق با برنامه زمان بندی شده تاکید کرد.

صدیقی تصریح کرد شهرداریها ی استان نسبت به مطالعات و بازنگری در طرح های جامع آب خام فضای سبز اقدام نمایند.

وی در ادامه به ضرورت ارائه آموزش های عمومی به شهروندان در خصوص کم آبی و همچنین آموزش کارکنان و کارگران فعال در این حوزه اشاره کرد.

در ادامه این جلسه با توجه به مصوبات ستاد خشکسالی استان و مدیریت کم آبی و مقابله با خشکسالی مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان فرمانداران، شهرداران و شرکت های آب و فاضلاب در شهرستان ها و تحت نظارت فرماندارن جهت بازنگری در انشعابات واگذار شده به شهرداریها و همچنین کنتور گذاری آنها تشکیل و گزارش و صورتجلسات انجام شده را بصورت مستمر به اداره کل امور شهری و شوراها جهت ارائه گزارش به استاندار ارسال نمایند.

در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار به شهرداریهای استان(شهرداریهای درجه 2 براساس فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی) جهت اجرای شبکه خام فضای سبز اقدام نماید.

همچنین مقرر گردید اداره کل مدیریت بحران استانداری پیگیری های لازم را جهت تخصیص اعتبار از محل ماده 10 و 12 به شهرداریهای استان جهت انجام مطالعه و اجرای شبکه آب خام معمول نماید.

 

 

 

 

کد: 42601
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • شهرداریها در شیوه کشت، نگهداری و طرح های جامع آب خام فضای سبز شهری بازنگری کنند
  • شهرداریها در شیوه کشت، نگهداری و طرح های جامع آب خام فضای سبز شهری بازنگری کنند
امتیاز بندی