1398/03/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/07/09 نظرات: 0 نظر نمایش: 176 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
گزارش تصویری:

هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه


 

کد: 45101
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه
  • هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه
  • هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه
  • هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه
  • هم اکنون: بازدید مدیرکل امورشهری و شوراها از آخرین شرایط عملکرد ستاد اربعین در مرز چزابه
امتیاز بندی