1398/03/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/09/12 نظرات: 0 نظر نمایش: 201 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها:

انتخاب حسابرس منتخب شورا جهت بررسی حساب های شهرداری


 به گزارش واحد اطلاع رسانی امور شهری و شوراها صبح امروز جلسه ای بمنظور بررسی حسابرسی بودجه و عملکرد شهرداریها موضوع بند 30 ماده 80 قانون شوراها و شرح و تفسیر دستور العمل نحوه انتخاب حسابرس در شهرداریها با حضور مدیرکل امور شهری و شوراها و مسئول مالی و حسابرسی شهرداریها و اعضای شورا شهرهای باغملک، بندر امام خمینی، شادگان ... در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری تشگیل گردید.

در ابتدا صدیقی با تاکید بر ضرورت انجام حسابرسی در شهرداریها یکی از مهمترین اهداف اجرای این قانون را نظارت و افزایش شفافیت در حوزه مدیریت شهری دانست.

وی در ادامه یادآور شد حسابرسی داخلی دارای اهمیت بالایی است و شهرداریها باید در این زمینه قوی وارد عمل شوند.

در ادامه این جلسه با بیان اینکه ارتقاء سطح عملکردی حسابرسی و کارآمد بودن گزارشات حسابرسی طبق وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است مقرر گردید طی یک ماه آینده شوراهای اسلامی نسبت به اجرای دستورالعمل صادره اقدام نمایند و گزارش مربوطه به اداره کل امور شهری ارسال گردد.

کد: 47245
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • انتخاب حسابرس منتخب شورا جهت بررسی حساب های شهرداری
  • انتخاب حسابرس منتخب شورا جهت بررسی حساب های شهرداری
  • انتخاب حسابرس منتخب شورا جهت بررسی حساب های شهرداری
  • انتخاب حسابرس منتخب شورا جهت بررسی حساب های شهرداری
امتیاز بندی