1398/03/01
سامانه اخبار
تاریخ: 1397/09/19 نظرات: 0 نظر نمایش: 127 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
مدیرکل امور شهری و شوراها خبر داد:

عملکرد و زیر ساخت های شهرداریها توسط کارگروه خدمات شهری ارزیابی می شود


 صبح امروز جلسه کارگروه خدمات شهری با موضوع نظارت بهینه بر روند اجرایی و عملیاتی شهرداریها به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراها و حضور کلیه اعضاء کارگروه در محل سالن جلسات دفترفنی استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه مدیرکل امور شهری و شوراها با بیان اینکه سیاست اصلی از تشکیل این کارگروه ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های شهری مورد نیاز در شهرهاست خواستار نظارت مستمر کارشناسان اعضاء کارگروه بمنظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهری، زیباسازی، و فضای سبز توسط شهرداریها شد. 

صدیقی گفت: این کارگروه تخصصی با رعایت بهترین رفتار سازمانی باید با جدیت و تمام توان و بازدیدهای میدانی مستمر به رفع مسائل و مشکلات موجود و رفع سریع آنها بپردازند.

در پایان در راستای بهبود عملکرد و ارتقاء برنامه ها و فعالیت ها مقرر گردید، شهرداریهایی که کارشناسان منتخب در کارگروه نظارت خدمات شهری استان می باشند تمهیدات لازم جهت حضور مستمر آنها در حلسات اداره کل و بازدیدهای میدانی انخاذ نمایند. همچنین اعضاء کارگروه پس از هر بار عزیمت به شهرهای استان و بازدید از اقدامات صورت گرفته و وضعیت عمومی شهر حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تکمیل چک لیست های نظارتی و ارائه گزارش جامع و مصور به اداره کل امور شهری اقدام نمایند.

کد: 47273
نویسنده خبر: دبیر خبر
 
تصاویر مرتبط
  • عملکرد و زیر ساخت های شهرداریها توسط کارگروه  خدمات شهری ارزیابی می شود
  • عملکرد و زیر ساخت های شهرداریها توسط کارگروه  خدمات شهری ارزیابی می شود
امتیاز بندی