1398/05/29
 

 

 

معرفی واحد:

واحد امور مالی اداره کل شهری و شوراهای استانداری متشکل از کارشناسان آشنا به مسائل مربوط به قوانین و مقررات مالی شهرداریها می باشد که وظیفه هدایت، راهنمایی و نظارت بر عملکرد مالی شهرداریها را بعهده دارند و بطور مستمر پیگیر این امور می باشند.

این واحد همچنین نیاز اطلاعاتی مربوط به سازمان شهرداریها و یا وزارت کشور را در زمینه مسائل مالی شهرداریها مرتفع می سازد و گزارشاتی را تهیه و دراختیار آنان قرار می دهد.

 

شرح وظایف: 

 • بررسی مشکلات مالی شهرداریهای استان
 • بازدید حضوری از امور مالی شهرداریهای استان و ارائه نقطه نظرات پیشنهادی
 • بازرسی از عملکرد مالی شهرداریهای استان و ارائه گزارش مالی
 • بررسی بودجه شهرداریهای استان جهت طی مراحل قانونی بعدی
 • بررسی تفریغ بودجه ی شهرداریهای استان جهت طی مراحل قانونی بعدی
 • پاسخ به استعلامات شهرداریها
 • ابلاغ ضوابط اجرایی و بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور به شهرداریهای استان
 • تشکیل جلسات مربوط به اختلافات مالی شهرداریها با اشخاص حقیقی و یا حقوقی
 • ارائه پیشنهادات مربوط به قوانین و مقررات مالی شهرداریها
 • بررسی عوارض مصوب شهرداریها پس از تصویب شورای شهر جهت تایید نهایی استاندار

 

آخرین اقدامات انجام شده:

 • بررسی عملکرد مالی و ارزیابی شهرداریهای استان
 • بررسی ترازنامه 6 ماهه شهرداریهای استان و گزارش تحلیلی آن
 • ارسال بخشنامه های کنترلی مربوط به درآمد و هزینه های شهرداریهای استان

 

اهداف یا طرح های آتی:

 • یکسان سازی تعرفه های عوارض شهرداریها از طریق سامانه یکپارچه عوارض
 • آموزش مالی شهرداریها (مسئولین مالی و درآمدی)
 • پیگیری حسابرسی شهرداریهای استان و بروزرسانی آنها

 

 

پرسنل امور مالی اداره کل شهری و شوراها:

حمید فاطمی راد

فرهاد شبرنگی

شیما خدادادی

کارشناس مسئول

کارشناس

کارشناس