1398/05/29
 

 

معرفی واحد: 

واحد حقوقی و املاک اداره کل امور شهری به منظور راهنمایی، هدایت، ارزیابی و کنترل قوانین و مقررات حقوقی و امور مربوط به املاک در شهرداریها تاسیس شده است. این بخش از کارشناسان آشنا با مسائل تخصصی حقوقی و املاک و نیز آشنا با فعالیت شهرداریها تشکیل شده است.

بخش حقوقی مربوط به قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها است و بخش املاک که یکی از مهمترین حوزه های فعالیت شهرداریهاست نیز مسائلی مانند تملک املاک و یا تغییر کاربری آنها توسط شهرداریها را شامل می شود.

همچنین هماهنگی میان واحدهای حقوقی و املاک شهرداریها با اداره کل امور شهری و شوراها نیز بواسطه این واحد صورت می پذیرد.

 

شرح وظایف:

 • برگزاری جلسات با شهرداران در زمینه حقوقی و املاک
 • بازرسی از اقدامات انجام شده شهرداریها و تهیه گزارشات جامع در زمینه املاک
 • نقد و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها
 • ایجاد وحدت رویه در در اعمال قانون
 • برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی بمنظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع شهرداریها
 • صدور دستورالعمل های لازم جهت ایجاد هماهنگی میان واحدهای حقوقی و املاک شهرداریها و اداره کل امور شهری و شوراها
 • شناسایی و ارائه پیشنهادات درخصوص ابهام، سوال، خلاء و نقص های قوانین مربوطه و اجرای دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل ها

 

آخرین اقدامات انجام شده:

 • بازرسی و بازدید موردی از واحدهای حقوقی و املاک شهرداریهای استان
 • مکاتبات با شهردایهای استان درخصوص تخلفات و شکایات مطروحه
 • تهیه گزارشات درخصوص نحوه عمل واحدهای املاک و حقوقی شهرداریهای استان
 • بررسی ابهامات و پاسخ به استعلامات حقوقی شهرداریهای استان

 

اهداف یا طرح های آتی:

 • جمع آوری آرشیو حقوقی و آراء وحدت رویه قضائی و طبقه بندی آنها
 • برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نظام حقوقی تملک املاک در شهرداریها
 • تهیه و تنظیم دستورالعملهای حقوقی جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان واحدهای املاک شهرداریها

 

 

پرسنل واحد حقوقی و املاک:

           

 

کارشناس مسئول

کارشناس