1398/05/29
چارت سازمانی واحد آموزش

معرفی واحد آموزش:

 

معرفی واحد:

واحد آموزش اداره کل امور شهری و شوراها به منظور افزایش دانش فنی و ارتقاء مهارت حرفه ای کارکنان شهرداریها و شهرداران و اعضاء شورای اسلامی شهر و همچنین پژوهش درخصوص مسائل مربوط به شهرداریها می باشد.

 

 

شرح وظایف واحد:

 • برگزاری دوره های غیر حضوری (مکاتبه ای) برای شهرداران، کارشناسان و اعضای شورای اسلامی شهر
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و حضوری برای شهرداران، کارشناسان و اعضاء شورای اسلامی شهر
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی برای کارشناسان
 • تعیین نیازهای آموزشی شهرداران و کارشناسان شهرداریها و اولویت بندی آنها برای برگزاری دوره های آموزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی و سفرهای آموزشی پژوهشی برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و پرسنل شهرداریها
 • نیازسنجی و برگزاری سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها در زمینه آموزش به شهرداریها و شورای شهر
 • برگزاری برنامه های نرم افزاری فنی و مهندسی تخصصی مرتبط با شهرداریها
 • هماهنگی، عقد قرارداد و یا تفاهم نامه با موسسات آموزشی برای برگزاری و اجرای دوره های آموزشی مذکور

 

 

آخرین اقدامات انجام شده:

 • انعقاد قرارداد فیمابین اداره کل امور شهری و شوراها و موسسه جهاد دانشگاهی جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • تهیه تقویم آموزشی 1394 جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • برگزاری گردهمایی شهرداران در آبان ماه 1394
 • برگزاری دوره های محیط زیست، مدیریت پسماند شهری، حقوق شهروندی، آشنایی با ساختار و مقررات اداری، بهداشت کار

 

 

اهداف یا طرح های آتی:

 • سفر آموزشی و پژوهشی شهرداران در بهمن ماه
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی از اول دی ماه (31 دوره پیشنهادی)
 • اجرای تقویم آموزشی شهرداریها
 • برگزاری دوره های آموزشی حضوری و الکترونیکی برای شهرداران، کارشناسان شهرداریها و اعضای شورای شهر

 

 

 

پرسنل واحد آموزش:

عزیز موسوی

کارشناس